Σας ενημερώνουμε ότι από 6 Νοεμβρίου 2021, και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.69136 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5138/Β/5-11-2021), για λόγους αποφυγής διάδοσης του κορονοϊού, η είσοδος στους χώρους των βιβλιοθηκών επιτρέπεται με την επίδειξη:

  • πιστοποιητικού εμβολιασμού, ή
  • πιστοποιητικού νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου, ή
  • βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR 72 ωρών ή rapid test 48 ωρών).
  • Τα παιδιά από 4 έως και 17 ετών, εφόσον δεν έχουν κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά, μπορούν να επιδεικνύουν βεβαίωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου(self test).

Παράλληλα, θα γίνεται έλεγχος ταυτοπροσωπίας, για τον λόγο αυτό παρακαλείστε να έχετε μαζί σας σχετικό έγγραφο (Αστ. ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κλπ.).

Τα υπόλοιπα μέτρα λειτουργίας των βιβλιοθηκών εξακολουθούν να είναι σε ισχύ.

Comments are closed.