Με βάση τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σας ενημερώνουμε ότι αναστέλλεται η λειτουργία των Βιβλιοθηκών του Δήμου Καλαμαριάς έως ότου βγούμε από τη ζώνη αυξημένου κινδύνου «γκρι».

Όλο το δανειζόμενο υλικό θεωρείται ανανεωμένο μέχρι τη λήξη του lockdown.

Τέλος, υπενθυμίζουμε τη σοβαρότητα της ατομικής αλλά και της συλλογικής ευθύνης που αφορά τον καθένα από εμάς.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση

Βιβλιοθήκες Δήμου Καλαμαριάς

Comments are closed.