Διαδανεισμός

Διαδανεισμός είναι η υπηρεσία που παρέχουν από κοινού οι συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες (Δήμος Θεσσαλονίκης, Δήμος Καλαμαριάς, Δήμος Παύλου Μελά, Δήμος Θέρμης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή) στα μέλη τους αναλαμβάνοντας να εντοπίσουν  και να προσφέρουν πρόσβαση σε υλικό που δεν διαθέτουν στη συλλογή τους  και είναι διαθέσιμο στις συλλογές των συνεργαζόμενων βιβλιοθηκών, καθώς και οι διαδικασίες και οι κανόνες  με τους οποίους λειτουργεί αυτή η υπηρεσία.

  1. Ποιος έχει δικαίωμα διαδανεισμού;

Όλα τα εγγεγραμμένα μέλη των Βιβλιοθηκών Καλαμαριάς που ανήκουν στην κατηγορία ενήλικες και έφηβοι.

  1. Τί χρειάζεται να κάνω προκειμένου να ζητήσω ένα βιβλίο με διαδανεισμό;

Α. Αν το βιβλίο δεν υπάρχει στις Βιβλιοθήκες της Καλαμαριάς μπορείτε να αναζητήσετε το βιβλίο στην πύλη του Δικτύου Διαδανεισμού Βιβλιοθηκών Θεσσαλονίκης, Thess-Βιβλίο : https://thess-biblio.gr/

Β. Θα πρέπει να συμπληρώσετε μία αίτηση διαδανεισμού σε κάποια από τις Βιβλιοθήκες του Δήμου Καλαμαριάς.

  1. Για πόσο χρονικό διάστημα μπορώ να δανειστώ το βιβλίο;

Το βιβλίο το δανείζεστε για 14 εργάσιμες ημέρες από τη στιγμή που έρθει στη βιβλιοθήκη μας.

  1. Πώς θα πάρω το βιβλίο που ζητάω με διαδανεισμό;

Το βιβλίο που ζητάτε με διαδανεισμό θα έρθει στη βιβλιοθήκη που κάνατε την αίτηση και από εκεί θα το παραλάβετε. Αν ένα βιβλίο δεν το παραλάβετε εντός 5 ημερών ακυρώνεται η παραγγελία. Με επανειλημμένη μη παραλαβή διαδανειζόμενου βιβλίου στερείστε του δικαιώματος της υπηρεσίας.

  1. Έχει κάποιο κόστος η υπηρεσία διαδανεισμού;

Οι Βιβλιοθήκες της Καλαμαριάς παρέχουν δωρεάν την υπηρεσία διαδανεισμού στα μέλη της με την μόνη υποχρέωση της εμπρόθεσμης επιστροφής και μη φθοράς του βιβλίου.

  1. Τί θα γίνει αν καθυστερήσω να επιστρέψω το βιβλίο;

Σε περίπτωση ληξιπρόθεσμης επιστροφής εσείς και τα εξαρτώμενα από εσάς μέλη χάνουν το δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας για έναν χρόνο. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής χάνεται το δικαίωμα διαδανεισμού οριστικά.

  1. Τί θα γίνει αν χάσω ή φθείρω ένα βιβλίο;

Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας οφείλετε να το αντικαταστήσετε με τον ίδιο ακριβώς τίτλο. Αν δεν κυκλοφορεί στο εμπόριο το βιβλίο, θα μας υποδείξει η Βιβλιοθήκη από την οποία δανειστήκαμε το βιβλίο ένα άλλον τίτλο βιβλίου. Σε αντίθετη περίπτωση χάνετε εσείς και τα εξαρτώμενα μέλη σας τη δυνατότητα δανεισμού από όλες της Βιβλιοθήκες της Καλαμαριάς.