Συλλέγω εμπειρίες-Δανιηλίδειος Παιδική Βιβλιοθήκη

Συλλέγω εμπειρίες-Δαήδειος Παιδική Βιβλιοθήκη

Συλλέγω εμπειρίες-Παιδική Βιβλιοθήκη Συνοικισμού Καραμπουρνάκι

Συλλέγω εμπειρίες-Παιδική Βιβλιοθήκη Φοίνικα

Εκπαιδευτικά προγράμματαΑ 2016

Πίνακας με τις βιβλιοθήκες στις οποίες προσφέρονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα 2016

Κεντρική Βιβλιοθήκη.Δράσεις Απριλίου 2016

Δαήδειος Παιδική Βιβλιοθήκη.Δραστηριότητες για την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2016

Δαήδειος Παιδική Βιβλιοθήκη.Πασχαλινά εργαστήρια 2016

Δανιηλίδειος Παιδική Βιβλιοθήκη.Δραστηριότητες για την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2016

Δανιηλίδειος Παιδική Βιβλιοθήκη.Πασχαλινές δραστηριότητες 2016

Παιδική Βιβλιοθήκη Συνοικισμού Καραμπουρνάκι-Δραστηριότητες Απριλίου(Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου-Πασχαλινές δραστηριότητες και άλλα εργαστήρια) 2016

Παιδική Βιβλιοθήκη Κηφισιάς.Δραστηριότητες για την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2016

Παιδική Βιβλιοθήκη Συνοικισμού Κηφισιάς.Δραστηριότητες Απριλίου 2016

Παιδική Βιβλιοθήκη Φοίνικα.Πασχαλινές δραστηριότητες 2016

afisa staxtop

Comments are closed.