Μ.Δευτέρα Μ.Τρίτη Μ.Τετάρτη Μ.Πέμπτη Τρίτη 26/4
Κεντρική 13.00-20.00 8.30-15.00 8.30-20.00 κλειστά κλειστά
Δαήδειος 12.30-19.30 8.30-12.30 κλειστά κλειστά κλειστά
Δανιηλίδειος 8.00-19.30 8.00-15.00 8.00-19.30 κλειστά κλειστά
Καραμπουρνάκι 8.30-15.00 8.30-15.00 12.30-20.00 12.30-20.00 κλειστά
Κηφισιά 12.30-20.00 κλειστά 12.30-20.00 8.30-15.00 κλειστά
Παιδική(Παπανδρέου) 8.30-20.00 8.30-20.00 8.30-20.00 κλειστά 8.30-20.00

 

Comments are closed.