Βιβλιοθήκες Παρασκευή 24/12 Δευτέρα 27/12 Τρίτη   28/12 Τετάρτη 29/12 Πέμπτη 30/12 Παρασκευή 31/12 Δευτέρα 3/12 Παρασκευή 7/12
Κεντρική Βιβλιοθήκη κλειστά κλειστά ανοιχτά ανοιχτά κλειστά κλειστά κλειστά ανοιχτά
Δανιηλίδειος βιβλιοθήκη κλειστά κλειστά ανοιχτά ανοιχτά κλειστά κλειστά ανοιχτά ανοιχτά
Δαήδειος Βιβλιοθήκη κλειστά κλειστά κλειστά κλειστά κλειστά κλειστά ανοιχτά ανοιχτά
Συνοικισμού Καραμπουρνάκι κλειστά κλειστά ανοιχτά ανοιχτά κλειστά κλειστά ανοιχτά ανοιχτά
Παιδική Καλαμαριάς κλειστά κλειστά κλειστά κλειστά κλειστά κλειστά ανοιχτά ανοιχτά
Συν/σμού Κηφισιάς κλειστά κλειστά κλειστά ανοιχτά ανοιχτά κλειστά κλειστά κλειστά

 

Η κεντρική Βιβλιοθήκη την Τετάρτη 5/6 θα λειτουργήσει 8.30-17.00

Comments are closed.