« ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ-ΑΝΕΡΓΙΑ»
Ανεργία, ευκαιρία ή περιορισμός στη ζωή του ατόμου;
Συζήτηση σχετικά με το θέμα της ανεργίας και βιωματικές ασκήσεις. Η ομάδα μέσω της συζήτησης και των ασκήσεων θα μοιραστεί συναισθήματα και σκέψεις. Στόχος είναι μέσω της μοναδικότητας και της προσωπικότητας του κάθε ατόμου να ενισχυθεί η ψυχική του αντοχή και να γίνουν προτάσεις εποικοδομητικότερης εκμετάλλευσης του ελεύθερού του χρόνου.

Με προεγγραφή στα τηλ. 2310423-233, 2313314491
Αργυρουπόλεως 34 Καλαμαριά

images

Comments are closed.