Μ.Δευτέρα Μ.Τρίτη Μ.Τετάρτη Μ.Πέμπτη Μ.Παρασκευή Τρίτη7/5 Τετάρτη8/5 Πέμπτη9/5 Παρασκευή10/5
Κεντρική 8:30-20:00 8:30-15:00 8:30-15:00 κλειστά κλειστά κλειστά 8:30-15:00 8:30-15:00 8:30-15:00
Δανιηλίδειος 8:00-19:30 8:00-15:00 8:00-19:30 κλειστά κλειστά κλειστά 8:00-15:00 8:00-15:00 8:00-15:00
Δαήδειος 12:30-19:30 12:30-19:30 8:30-14:30 κλειστά κλειστά κλειστά 8:30-14:30 8:30-14:30 8:30-14:30
Καραμπουρνάκι 8:30-15:00 8:30-15:00 12:30-20:00 κλειστά κλειστά κλειστά 12:30-20:00 12:30-20:00 12:30-20:00
Κηφισιά 12:30-19:45 κλειστά 12:30-19:45 8:30-14:45 κλειστά κλειστά 12:30-19:45 8:30-14:45 8:30-14:45
Παιδική Καλαμαριάς 8:30-20:00 8:30-20:00 8:30-20:00 8:30-15:00 κλειστά κλειστά 8:30-15:00 8:30-15:00 8:30-15:00

Comments are closed.