Το ΚΘΒΕ στην εκπαίδευση

στην Δανιηλίδειο Παιδική Βιβλιοθήκη
Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019
10:30π.μ. – 11:15 π.μ.

Θεατροπαιδαγωγικό – Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
“Προς την ελευθερίαν”
(Για παιδιά από 9 έως 12 ετών)
Είσοδος ελεύθερη, με προεγγραφή

Comments are closed.