Χριστουγεννιάτικο ωράριο λειτουργίας βιβλιοθηκών

23/12/2022

27/12/2022

28/12/2022

29/12/2022

30/12/2022

2/1/2023

3/1/2023

4/1/2023

Κεντρική

κλειστά

8.30-15.00

8.30-15.00

8.30-15.00

κλειστά

κλειστά

8.30-15.00

8.30-20.00

Δανιηλίδειος

8.00-15.00

8.00-15.00

8.00-19.30

8.00-15.00

κλειστά

κλειστά

8.00-15.00

8.00-19.30

Δαήδειος

κλειστά

κλειστά

κλειστά

κλειστά

κλειστά

κλειστά

κλειστά

κλειστά

Καραμπουρνάκι

8.30-15.00

κλειστά

κλειστά

κλειστά

κλειστά

κλειστά

8.30-15.00

8.30-15.00

Κηφισιά

8.30-15.00

κλειστά

12.30-20.00

κλειστά

κλειστά

κλειστά

κλειστά

12.30-20.00

Παιδική Καλαμαριάς

8.30-15.00

κλειστά

κλειστά

κλειστά

κλειστά

8.30-15.00

8.30-20.00

8.30-20.00

Comments are closed.