21/12/2023 22/12/2023 2712/2023 28/12/2023 29/12/2022 2/1/2024 3/1/2024 4/1/2024 5/1/2024
Κεντρική 8.30-15.00 8.30-15.00 8.30-15.00 8.30-15.00 8.30-15.00 κλειστά 8.30-15.00 8.30-15.00 8.30-15.00
Δανιηλίδειος 8.00-15.00 8.00-19.30 11.30-19.30 8.00-15.00 8.00-15.00 κλειστά 11.30-19.30 8.00-15.00 8.00-15.00
Δαήδειος 8.30-14.30 8.30-14.30 κλειστά κλειστά κλειστά κλειστά κλειστά κλειστά κλειστά
Καραμπουρνάκι 12.30-20.00 12.30-20.00 κλειστά κλειστά κλειστά κλειστά 12.30-20.00 12.30-20.00 12.30-20.00
Κηφισιά 8.30-14.45 8.30-15.00 12.30-19.45 8.30-14.45 κλειστά κλειστά 12.30-19.45 8.30-14.45 8.30-14.45
Παιδική Καλαμαριάς 8.30-15.00 8.30-20.00 κλειστά κλειστά κλειστά κλειστά 8.30-20.00 8.30-15.00 8.30-20.00

Comments are closed.