Κεντρική Βιβλιοθήκη: 2/1 ΚΛΕΙΣΤΑ

27/12, 28/12, 29/12, 3/1, 4/1, 5/1: 8.30-15.00

Παιδική Βιβλιοθήκη Καλαμαριάς: 22/12, 29/12, 2/1: ΚΛΕΙΣΤΑ    

   27/12 & 28/12: 8.30-15.00

Παιδική Βιβλιοθήκη Συνοικισμού Καραμπουρνάκι: 27/12, 29/12: ΚΛΕΙΣΤΑ

28/12 & 3/1 :13.30-8.30 –  2/1, 4/1, 5/1 : 8.30-15.00

Δαήδειος Παιδική Βιβλιοθήκη: 28/12, 29/12, 5/1: ΚΛΕΙΣΤΑ

27/12, 2/1, 3/1 :13.30-20.00 – 4/1 : 8.30-15.00

Παιδική Βιβλιοθήκη Φοίνικα: 27/12, 28/12, 3/1, 4/1 : ΚΛΕΙΣΤΑ

Δανιηλίδειος Παιδική Βιβλιοθήκη: 22/12, 29/12, 2/1: ΚΛΕΙΣΤΑ

27/12 & 28/12: 8.30-15.00

Παιδική Βιβλιοθήκη Κηφισιάς: 27/12 έως 5/1 ΚΛΕΙΣΤΑ

 

Comments are closed.