Κεντρική Βιβλιοθήκη

23/12, 30,12, 2/1 κλειστά

27/12, 28/12, 29/12, 3/1, 5/1  8.30π.μ.-3.00μ.μ.

4/1   8.30π.μ. – 8.00μ.μ.

Δαήδειος Παιδική Βιβλιοθήκη

27/12 & 2/1 Κλειστά

28/12 έως 30/12  8.30π.μ. – 3.00μ.μ.

Δανιηλίδειος Παιδική Βιβλιοθήκη

23/12  8.30π.μ. – 3.00μ.μ.
27/12 έως 2/1 κλειστά

Παιδική Βιβλιοθήκη Δήμου Καλαμαριάς

27/12 έως 2/1/ κλειστά

Παιδική Βιβλιοθήκη Συνοικισμού Καραμπουρνάκι

22/12 έως 30/12  1.30-8.30μ.μ.

3/1  8.30-3.00μ.μ.

4/1  1.30-8.30μ.μ.

2/1 & 5/1 κλειστά

Βιβλιοθήκη Συνοικισμού Κηφισιάς

27/12 έως 1/1  κλειστά

2/1/ 8.30 μέχρι 15.00

Παιδική Βιβλιοθήκη Φοίνικα
27/12 έως 2/1/ κλειστά

4/1 & 5/1  12:30-7:00

 

Comments are closed.